Strategija, planovi i programi

Nacionalna strategija održivog razvoja do 2030.godine

preuzmi PDF

Nacionalna strategija u oblasti klimatskih promjena do 2030.godine

preuzmi PDF

Nacionalna strategija upravljanja hemikalijama 2019-2022.godine sa Akcionim planom za period 2019-2022.godine.

preuzmi PDF

Nacionalna strategija biodiverziteta sa Akcionim planom za period 2016-2020.godine

preuzmi PDF