Zaštita ličnih podataka

Lice ovlašćeno za zaštitu ličnih podataka

Tatjana Vukčević

dipl.pravnik

e-mail: info@eko-fond.me