Media centar

Potpisan Memorandum o saradnji između IPC Tehnopolis i Eko-fonda

Izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fond) Draško Boljević i izvršni direktor IPC Tehnopolis potpisali su Memorandum o saradnji.

Memorandumom je predviđeno da su pomenute institucije saglasne da zajedno realizuju projekte i aktivnosti koje za cilj imaju poboljšanje kvaliteta života, zaštite životne sredine i energetske efikasnosti u Crnoj Gori.

Saradnja između strana potpisnica Memoranduma će se zasnivati na principima partnerstva, transparentnosti i međusobnog informisanja.