Media centar

Dan planete Zemlje

22. aprila 2023. godine obilježava se 53- godišnjica jednog od najvažnijih datuma u kalendaru globalnih događaja, koji se svake godine obilježava kao Dan planete Zemlje. Istorija ovog dana seže u 1960. godinu, kada je američki senator Gejlord Nelson organizovao prvu ekološku kampanju u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. Cilj ove kampanje bio je da se javnost upozna sa različitim ekološkim problemima i potrebom da se očuvaju prirodni resursi. Od 1970. godine, milijarde pojedinaca, iz više od 190 zemalja širom svijeta, okupljaju se svakog 22. aprila u cilju podizanja svijesti o važnosti očuvanja naše planete i njenih prirodnih resursa, kao i značaju preduzamanja akcije ka zelenijoj, pravednijoj budućnosti naše planete.

U poslednjih nekoliko godina Dan planete Zemlje postao je platforma za pokretanje novih inicijativa i projekata koji promovišu održivi razvoj i smanjenje emisije gasova sa efektom staklene bašte. Mnoge kompanije i organizacije sada koriste ovaj dan kao priliku da promovišu svoje održive prakse i proizvode.

Svake godine bira se specifična tema Dana planete Zemlje pomoću koje se promovišu ovaj dan i svi događaji koji se organizuju tim povodom. Teme su obično usko povezane sa aktuelnim dešavanjima u svijetu i trenutnim trendovima. Ovogodišnja tema Dana planete Zemlje je “Investirajmo u našu planetu ” osmišljena sa ciljem da se naglasi značaj i odgovornost svakog pojedinca od vlada, institucija, preduzeća do samih građana, kako bi prepoznali našu kolektivnu odgovornost i pomogli da se ubrza prelazak na pravednu, prosperitetnu zelenu ekonomiju i preduzeli korake ka održivijoj budućnosti.

“2023. godine moramo ponovo da se okupimo u partnerstvo za planetu. Preduzeća, vlade i civilno društvo su podjednako odgovorni za preduzimanje akcija protiv klimatske krize i “zapaljenje iskre” za ubrzavanje promijena ka zelenoj, prosperitetnoj i pravednoj budućnosti. Moramo se udružiti u našoj borbi za zelenu revoluciju i za zdravlje budućih generacija. Sada je vrijeme da investiramo u našu planetu“, rekla je Ketlin Rodžers, predsednica EARTHDAI.ORG.

Vlade širom svijeta, kao i Crne Gore, donijele su mnoge značajne inicijative zelene politike 2022. godine ali i pored toga postizanje globalnog cilja, neutralost gasova staklene bašte (GHG) do 2050.godine, teško da može postići sama bez saradnje sa drugim zemljama i zajedničkog ulaganja u zelenu ekonomiju kao jedini put ka zdravoj, prosperitetnoj i pravednoj budućnosti.

Za razliku od prethodnih ekonomskih revolucija, ovog puta postoje dva dodatna imperativa: spašavanje čovječanstva od klimatske krize i izgradnja zelenih ekonomija u svakoj zemlji kako bi svi imali koristi od ove zelene revolucije. Svi sektori društva mogu i moraju igrati glavnu ulogu u zelenoj revoluciji – ovog puta sa egzistencijalnom odgovornošću, stvarajući okvir za pravičan i održiv globalni ekonomski sistem. Ambiciozno djelovanje na polju zelene energije stvara povećanu energetsku bezbijednost u vrijeme kada to nikada nije bilo važnije, a istovremeno stvara pozitivne ekološke ishode potrebne za rješavanje klimatske krize.

Svi mi kao pojedinci možemo napraviti veliku razliku uz male promjene u svakodnevnom načinu života i na taj način dati doprinos proslavi ovog značajnog ekološkog datuma:

• Isključite svijetla i uređaje kada ih ne koristite.
• Više se šetajte i koristite bicikl ili gradski prevoz umjesto automobila.
• Smanjite korišćenje plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu.
• Posadite neku biljku ili drvo.
• Podržite održivu modu.
• Sami pravite svoje obroke koje ćete nositi na posao ili u školu i tako smanjite korišćenje plastične ambalaže i nepotrebno bacanje hrane,i sl.

Obilježavanje Dana planete Zemlje u 2023. godini prilika je da shvatimo da ne smijemo biti sebični i neodgovorni u korišćenju prirodnih resursa i da smo upravo mi odgovorni za to kakvu ćemo planetu ostaviti svojim potomcima. Ključ budućnosti je u našim rukama! Obaveza svakoga od nas je da svojim savjesnim i odgovornim ponašanjem doprinese zaštiti životne sredine, očuvanju resursa i ublažavanju posljedica klimatskih promjena budući je Planeta Zemlja jedini dom koji imamo.

Misija EARTHDAI.ORG je da diverzifikuje, obrazuje i aktivira ekološke pokrete širom svijeta. Bilo da preduzimate akcije virtuelno ili lično - možete se pridružiti najvećem ekološkom pokretu na Zemlji! Da biste saznali više o temi proslave Dana planete Zemlje, pozivamo vas da posjetite sajt: https://vvv.earthdai.org/earth-dai-2023/.