Media centar

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI IZMEĐU OPŠTINE PLAV I FONDA ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE (EKO FOND)

Sa ciljem revitalizacije i zaštite Plavskog jezera i izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda i kanalizacione mreže u Opštini Plav, potpisan je Memorandum o saradnji između Opštine Plav i Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fond).

Memorandum su potpisali predsjednik Opštine Plav Nihad Canović i izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine Draško Boljević.

U cilju pružanja podrške Opštini Plav u rješavanju otvorenih ekoloških pitanja sa kojima se suočava, 28. marta je održan zajednički sastanak PROCON-a, Eko fond-a i Opštine Plav. Eko-fond će finansirati izradu projektnog zadatka, dok će PROCON pružiti podršku Opštini kako bi se pripremila projektna aplikacija i obezbijedila bespovratna sredstva za izradu tehničke dokumentacije kao i obezbjeđenje investicionog granta za izgradnju.

Predsjednik Opštine Plav, Nihad Canović istakao je da je projekat revitalizacije Plavskog jezera, jedan od prioriteta Opštine Plav te iskazao i spremnost za pokretanje istog, imajući u vidu izuzetan značaj koji jezero ima za ovo područje naročito u kontekstu zaštite životne sredine i poboljšanje uslova života građana Plava.

Direktor Eko Fond-a, Draško Boljević, je izrazio zadovoljstvo budućom saradnjom i upoznao prisutne da je resorno ministarstvo upoznato sa projektom revitalizacije i zaštite Plavskog jezera i da je dobijena saglasnost da se projekat nadje u Godišnjem planu rada.

Direktorica PROCON-a, Valerija Saveljić je ovom prilikom istakla važnost zaštite životne sredine i očuvanja prirodnih ljepota Plava, pri čemu je ukazala na činjenicu da je jedino moguće riješiti revitalizaciju Plavskog jezera ukoliko se njegovo zagađenje eliminiše na izvoru.

Buduća saradnja će doprinijeti pravilnom tretiranju otpadnih voda u opštinama Plav i Gusinje, čiji je primarni zadatak sprečavanje daljeg devastiranja rijeka i jezera na ovom području, čime se unapređuju ekološki uslovi za zdrav život građana navedenih opština.