Media centar

Odobren projekat za akreditaciju Eko fonda za saradnju sa Zelenim klimatskim fondom (Green Climate Fund-GCF)

Sekretarijat Zelenog klimatskog fonda (Green Climate Fund-GCF) odobrio je predlog projekta za Crnu Goru, koji će implementirati - Fond za zaštitu životne sredine Crne Gore (Eko-fond) u saradnji sa Kancelarijom za održivi razvoj Generalnog sekreterijata Vlade, kao ključnom institucijom za saradnju sa Zelenim klimatskim fondom.

Predlog projekta „Unapređenje kapaciteta Nacionalne kontakt tačke u Crnoj Gori za angažovanje sa GCF-om i jačanjem strateških projekata u zemlji za podršku implementaciji ažuriranog Nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC 2)” odobren je zvanično u iznosu od 299.514 USD. Nakon potpisivanja ugovora započeće se sa implementacijom planiranih aktivnosti u periodu od 12 do 18 mjeseci.

Paralelno sa aplikacijom za ovaj projekat Eko-fond je u saradnji sa Kancelarijom za održivi razvoj pokrenuo inicijativu prema Zelenom klimatskom fondu za dobijanje akreditacije koja će omogućiti pristup ka ovom međunarodnom fondu za povlačenje sredstava za finansiranje i sprovođenje projekata u oblastima ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promijene.

U saradnji nacionalne kontakt tačke iz Kancelarije za održivi razvoj, pripremljen je predlog aktivnosti projekta koje se baziraju na institucionalnom jačanju nacionalne kontaktne tačke i Eko-fonda, radne grupe za Nacionalni savjet za održivi razvoj i podršku implementaciji ažuriranog Nacionalno utvrđenog doprinosa (NDC). Takođe, kroz ovaj projekat će se raditi i na planu investiranja shodno Drugom NDC za smanjenje emisija CO2, čije sprovođenje je u nadležnosti Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma (MEPU).

Ključna aktivnost ovog projekta, a vezana za Eko-fond, je podržavanje razvoja višegodišnje strategije za pristup klimatskom finansiranju, odnosno izgradnji modaliteta finansiranja i strategije ulaganja sa fokusom na implementaciju NDC-a. U isto vrijeme omogućilo bi se sprovođenje obuke za unaprjeđenje kapaciteta Eko-fonda za sprovođenje klimatske strategije finansiranja.

Zeleni klimatski fond (Green Climate Fund) je jedinstvena globalna platforma za reagovanje na klimatske promjene ulaganjem u niskokarbonski i klimatski otporni razvoj. GCF su osnovale 194 vlade kako bi ograničile ili smanjile emisiju gasova sa efektom staklene bašte (GHG) u zemljama u razvoju, kao i da bi pomogle ugroženim društvima da se prilagode neizbježnim uticajima klimatskih promjena. S obzirom na hitnost i ozbiljnost ovog izazova, GCF je dužan da da ambiciozan doprinos ujedinjenom globalnom odgovoru na klimatske promjene.