Media centar

Realizovan projekat uklanjanje divljih deponija

Eko-fond je dana 05.05.2022.godine objavio Javni konkurs za dodjelu bespovratnih sredstava (subvencija) za realizaciju projekta uklanjanja otpada odbačenog u životnu sredinu (tzv. „Divlje deponije”)
Ukupna vrijednost Javnog konkursa iznosila je 170.000 eura. Maksimalni iznos sredstava podrške Eko-fonda koje je korisnik mogao ostvariti po ovom Javnom konkursu je bio najviše 80% prihvatljivih i opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno maksimalno do 34.000eura, dok preostali iznos od najmanje 20% ukupnih troškova snosi korisnik sredstava.
Od ukupno 24 opštine na Javni konkurs prijavu je podnijelo 5 korisnika od kojih su dva ostvarila pravo na subvenciju i to opština Mojkovac i DOO Komunalne djelatnosti Bar.
Osnovna svrha Javnog konkursa Eko-fonda bila je trajna sanacija divljih deponija kroz infrastrukturno opremanje predmetnih lokacija, postavljanje kontejnera, prenamjenu prostora npr u dječije igralište, park i slično, a sve u cilju da se spriječi ponovno odlaganje otpada. U cilju održivosti projekta, korisnici sredstava imaće obavezu da u naredne tri godine informišu Eko-fond o pozitivnim učincima projekta na životnu sredinu, a Eko-fond može iskoristiti svoje pravo da terenskim obilascima izvrši kontrolu i održivost realizovanih aktivnosti.
Eko-fond će i u buduće težiti da kroz pružanje finansijske i tehničke podrške postane jedan od pokretača snažnijeg ekonomskog, privrednog i infrastrukturnog razvoja lokalnih samouprava, kao i podrška u implementaciji evropskih standarda u oblastima koje su Aktima društva predviđene.