Media centar

Studijska posjeta Rumuniji

Dobra saradnja i komunikacija Ambasade Rumunije u Crnoj Gori i Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fond) rezultirala je studijskom posjetom, na kojoj su naši predstavnici imali priliku da se upoznaju i posjete relevantne institucije: Ministarstvo energetike tj. Direktorat za energetsku efikasnost, Fond za životnu sredinu Rumunije, Rumunsku upravu za vazdušni saobraćaj-Romatsa, Eco-hornet company i Green Glass Popesti-Leordeni. Predstavnici su takođe imali priliku da posjete impozantnu građevinu Palatu parlamenta. Prepoznat je značaj Ministarstva ekologije kao i Ministarstva kapitalnih investicija, čiji su predstavnici takođe bili dio crnogorske delegacije.

Sastanak sa predstavnicima Ministarstva energetike Rumunije je bio usmjeren na jačanje buduće saradnje, uzimajući u obzir njihovo višegodišnje iskustvo i potrebu Eko-fonda za razmjenom  znanja kako bi unaprijedili svoje kadrovske kapacitete.


Studijska poseta je bila veoma korisna u pogledu prenosa znanja, razmjene iskustava u organizaciji institucionalnog sistema i funkcionisanja Fonda za zaštitu životne sredine Rumunije, sa osvrtom na to da je Rumunija članica EU i da je sistem poslovanja u oblasti zaštite životne sredine na visokom nivou.
Dobro poslovanje se oslanja na korišćenje direktiva EU, jak ekonomski sektor, pristup strukturnim fondovima i snažnu institucionalnu saradnju između Fonda za životne sredine i resornog ministarstva.


Poseban značaj uočen je u dijelu prihoda koje Fond za zaštitu životne sredine Rumunije ostvaruje kroz naknade po principu zagađivač plaća, a koje su u Crnoj Gori na niskom nivou. Takođe, imajući u vidu da je isti osnovan 2005. godine, a Eko-fond Crne Gore posluje tek od 2020. godine, razvoj dalje saradnje između Crne Gore i Rumunije na razmjeni iskustava i znanja biće značajan, kako bi Crna Gora dobila partnera za podršku iz EU u procesu izgradnje institucionalnih kapaciteta za finansiranje programa i projekata iz oblasti zaštite životne sredine, klimatskih promjena, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije.


Posebnu zahvalnost dugujemo Rumunskoj agenciji za međunarodnu saradnju i razvoj (RoAid) koja je prepoznala potrebe Eko-fond-a i pruzila podršku ovoj studijskoj posjeti!