Media centar

Svjetski dan zaštite životinja

Svjetski dan zaštite životinja obilježava se svake godine 04. oktobra, a posvećen je pravima životinja i njihovoj dobrobiti sa posebnim naglaskom na odnos čovjeka prema
ostalim životinjama i važnost svih životinja za život na Zemlji. Prvi put zvanično proglašenje Svjetskog dana zaštite životinja bilo je 1931. Inicijativa za to potekla je od ekologa-učesnika konvencije u Firenci, koji su na taj način željeli da ukažu na potrebu da se zaštite ugrožene životinjske vrste.

Ovog dana organizacije za zaštitu životinja širom svijeta, skreću pažnju javnosti na činjenicu da je čovjek istrijebio mnoge životinjske vrste uništavajući njihova staništa i eksploatišući ih zarad profita i zabave. Takođe ogroman broj kućnih ljubimaca, sebi najbližih životinja, doveo je u situaciju da pati i umire odbačen na ulicama ili u prepunim prihvatalištima. Zato ovog dana skrećemo pažnju na sve vidove zlostavljanja, eksploatacije i ubijanja životinja u divljini, u klanicama, transportima, u laboratorijama, u lovu, na farmama za proizvodnju krzna i na svim mjestima gdje se životinje koriste za zabavu ljudi ili rad preko granice izdržljivosti.Na svjetski dan životinja se svi podsjećaju da:

  • Životinje su ravnopravni stanovnici naše planete sa kojima dijelimo život na njoj.
  • Životinje imaju jednako pravo na život kao i mi.
  • Životinje, kao i mi, osjećaju bol, patnju, strah i stres, tako da im ne smijemo činiti ono što ne želimo da neko čini nama, ono što sankcionišemo u okviru
    našeg, ljudskog društva.

Podizanjem svijesti, obrazovanjem i javnim aktivnostima boraca za zaštitu životinja nastoji se stvoriti nova kultura poštovanja i senzibilnosti, koju gaji sve više ljudi u skladu sa svojim mogućnostima, čime bi ovaj svijet postao pravedniji za sve koji u njemu žive.