Media centar

Promijenite navike pomozite planeti

Fond za zaštitu životne sredine (Eko-fond) pored osnovne djelatnosti sufinansiranja/finasiranja projekata, programa i aktivnosti iz oblasti životne sredine, klimatskih promjena i energetske efikasnosti kao važan strateški pravac razvoja prepoznaje edukaciju i podizanje javne svijesti kao osnovnog koraka tj.”kamena temeljca”primjene najviših evropskih standarda u oblasti životne sredine i energetske efikasnosti. Ovaj trodnevni ciklus ekološko-edukativnih radionica pod sloganom “Promijenite navike-pomozite planeti” plod je uspješne saradnje sa JPU “Đina Vrbica” koja je započela proslavom Dana planete zemlje, a formalizovana potpisivanjem Memoranduma o saradnji između ove dvije institucije. Memorandumom smo se obavezali da edukacijom najmlađih uzrasta utičemo na formiranje neophodnog nivoa ekološke svijesti o značaju njihovog ličnog učešća i doprinosa u očuvanju životne sredine i prirodnih resursa. Socijalni faktori (društvo, porodica, susjedstvo, predškolsko, škola, vršnjaci) smatraju se najvažnijim faktorima koji utiču na ekološko vaspitanje i obrazovanje. Izgradnja ekološke kulture je kontinuiran i dugoročan proces, nešto što treba da usvajamo od malih nogu kroz vaspitanje i obrazovanje.

Ekološko-edukativnim radionicama koje su održane 19.,20. i 21. jula, u okviru tri vaspitne predškolske jedinice JPU “Đina Vrbica”, prisustvovalo je oko 180 djece koja su imala priliku da se kroz interaktivno predavanje upoznaju  sa ekološkom terminologijom, a potom na zanimljiv način kroz različite aktivnosti saznaju više o klimatskim promjenama, značaju i važnosti reciklaže i odvojenog sakupljanja otpada. Takođe, upoznali su se i sa glavnim problemima narušavanja i degradacije biodiverziteta, kao i uticaja koji na taj proces imaju ljudi. Pored predstavnika Službe za projekte zaštite životne sredine i klimatske promjene, učesnicima radionice dali smo i praktične savjete čijom primjenom mogu smanjiti negativan uticaj na životnu sredinu podijelio je i najmlađi ekološki aktivista Eko-fonda, volonter Stefan Peković. Kroz igru i zanimljive lekcije djeca su se upoznala sa različitim načinima upravljanja otpadom, ponovnom upotrebnom iskorišćenih stvari, savjetima za “zelenu kupovinu”, primjenu energetske efikasnosti u svojim domovima, kao i drugim načinima ponašanja koji mogu biti od koristi u svakodnevnom životu.

Edukacija i širenje empatije prema zaštiti životne sredine od ključne su važnosti za vaspitanje naših najmlađih, jer na taj način ih učimo koliko je značajno njihovo lično angažovanje i da su oni budući nosioci održivog rzavoja i života u skladu sa prirodom. Jedini strateški pouzdan način zaštite životne sredine i realizacije svima zajedničkog cilja-planeta Zemlja je naš jednini dom!,  je formiranje ekoloških osviješćenih, odgovornih i obrazovanih generacija jer živjeti u zdravoj i nezagađenoj sredini jedno je od osnovnih ljudskih prava zagarantovano Ustavom Crne Gore.

Takođe kroz ove aktivnosti je predviđeno i organizovanje interaktivnih kvizova znanja iz oblasti ekologije, pružanje logističke i donatorske pomoći čiji je akcenat na ozelenjavanje dvorišta koja će djeci osim bezbjednih uslova za igru obezbijediti i ekološki izrađene mobilijare za edukaciju u spoljnim uslovima.

Na samom kraju djeci su kao poklon uručene saksije sa sjemenima peršuna i bosiljka, čime se šalje simbolična poruka da djeca vode računa o biljkama kao esencijalnim organizmima koji omogućavaju život na Zemlji.