Media centar

Međunarodni dan bez plastičnih kesa

 Danas, 3. Jula, se u svijetu obilježava Međunarodni dan bez plastičnih kesa, kroz akcije i podizanje svijesti cilj je smanjiti i izbaciti korišćenje plastičnih kesa.  Osnovna svrha proslavljanja ovog dana je da se širom svijeta pozove na prestanak njihove upotrebe sa ciljem smanjenja njihove proizvodnje i zagađenja životne sredine, ali i podsticanja upotrebe ekološki prihvatljivijih alternativa.

Na osnovu podataka da se širom svijeta svakog trenutka koristi milion plastičnih kesa, u Evropskoj uniji godišnje proizvede 3,4 miliona tona plastičnih kesica što odgovara težini više od dva miliona automobila, i da je 80 posto morskog otpada od plastike, zvuči osnovano upozorenje da je otpad od plastike glavni problem  modernog doba koju jedino možemo zaustaviti ukoliko se okrenemo ekološki prihvatljivim alternativama.

Tema ovogodišnjeg Međunarodnog dana bez plastičnih kesa je “Nula plastičnih kesa- nula otpada”.

Neke od bitnih činjenica koje se tiču plastičnih kesa su:

  • plastičnim kesama je potrebno između 100 i 500 godina da se u potpunosti razgrade;
  • prosječno vrijeme korištenja plastičnih kesa je svega 25 minuta;
  • svakog minuta širom svijeta, koristi se million plastičnih kesa;
  • svake godine, plastične kese ubijaju oko 100 000 morskih životinja.

Aktivnosti koje svako od nas može preduzeti su:

  • upotreba sopstvenih cegera prilikom trgovine u prodavnicama i supermarketima, prvenstveno zbog njihovog dužeg trajanja;
  • sudjelovanje u ekološkim akcijama kao što su čišćenja rijeka, šuma, parkova;
  • podizanje svijesti drugih kroz razgovore o štetnosti plastičnih kesa na životnu sredinu;
  • recite ,,NE” plastičnim kesama.

Pored podsticaja na promjene životnih navika građana, u Crnoj Gori su u  toku aktivnosti koje vode ka trajnom izbacivanju iz upotrebe jednokratnih tankih plastičnih kesa, kao i uređivanje upravljanja plastičnim otpadom.