Media centar

Memorandum o saradnji između Eko fonda i JP Nacionalni parkovi Crne Gore

U cilju jačanja međusobne saranje i postizanja vidljivih rezultata u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja životne sredine i promocije obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti danas je potpisan Memorandum o saradnji između Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fonda) i Javnog preduzeća Nacionalni parkovi Crne Gore (JPNP). Memorandum su potpisali izvršni direktor Eko-fonda Draško Boljević i direktor JP Nacionalni parkovi Aleksandar Bulatović.

Polazeći od dosadašnje uloge i značaja ove dvije institucije u unapređenju stanja u životnoj sredini, ovim Memorandumom su utvrđena međusobna prava i obaveze u cilju realizacije zajedničkih projekata, programa i aktivnosti iz oblasti životne sredine, klimatskih promjena, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Strane potpisnice zaključile su Memorandum na principima partnerstva, transparentnosti i odgovornosti u duhu dobre saradnje i na osnovu međusobnog povjerenja i uvažavanja..

Kako se navodi u dokumentu, strane potpisnice su saglasne da će u okviru utvrđenih nadležnosti uspostaviti odgovarajuće mehanizme kako bi obezbijedili redovnu razmjenu informacija u vezi sa aktivnostima koje se odnose na implementaciju projekata, programa i aktivnosti iz oblasti životne sredine, klimatskih promjena, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. U tom smislu, Memorandum koji je danas potpisan nas dodatno obavezuje na međusobnu saradnju  u cilju što uspješnije implementacije projekata, što će doprinjeti boljem upravljanju ovim zaštićenim područjima, boljom kontrolom i sprečavanjem nelegalnih aktivnosti, te koordinisanom pristupu upravljanja i donošenja odluka. U krajnjem ovo će doprinjeti boljoj promociji ovih područja kao jedinstvenih prirodnih vrijednosti što  će doprinjeti ekonomskom razvoju lokalnih zajednica na tom području.