Media centar

Memorandum o saradnji između Eko fonda i JPU Đina Vrbica

Razvijanje ekološke svijesti kod djece predškolskog uzrasta

Prepoznajući interes i vođeni željom za uspostavljanje svih vidova saradnje u oblasti zaštite, očuvanja i unapređenja zaštite životne sredine, promocije energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije, sa akcentom na razvijanje i podizanje ekološke svijesti kod najmlađiih, danas je potpisan Memorandum o saradnji između JPU “Đina Vrbica” i Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fond).

Predmet Memoranduma, koji je zaključen između direktorice JPU “Đina Vrbica” Bojane Razić i direktora Eko-fonda Draška Boljevića, je definisanje saradnje i aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, a prije svega u cilju razvijanja i podizanja ekološke svijesti kod djece i usvajanja zadravih stilova života

Shodno Memorandumu, potpisnice će međusobnu saradnju razvijati kroz osmišljavanje i planiranje organizacije posjeta i održavanja ekološko-edukativnih radionica u vidu praktičnih obuka i interakcije sa djecom i odraslima (oblasti iz Programa rada Eko škole) iz oblasti ekologije, potrošnje i otpada, energetske efikasnosti, klimatskih promjena i slično.

Aktivnosti će biti realzovane kroz organizovanje interaktivnih kvizova znanja na aktuelne teme iz oblasti ekologije, periodičnih konsultacija, osmišljavanje i sprovođenje eventualnih medijskih kampanja, logističku i donatorsku pomoć sa naglaskom na ozelenjavanje dvorišta koja bi trebala da, osim bezbjednih uslova, imaju adekvatne ekološki izrađene mobilijare kako za aktivnosti kroz igru, tako i za edukaciju u spoljnim uslovima (male bašte, vrtove, voćnjake, male plastenike, mjesta za kompostiranje, ...) Posjete djece će biti stručno prilagođene njihovoj starosnoj dobi, sa ciljem da se kod djece razvije ekološka svijest i zdrave navike življenja, u cilju očuvanja i zaštite prirode i životne sredine.