Media centar

Svjetski dan zaštite životne sredine

Svjetski dan zaštite životne sredine je dan koji se obilježava u cijelom svijetu svakog 5. juna kroz razne aktivnosti i kampanje, sa ciljem da se skrene pažnja javnosti na brojne ekološke probleme i potrebu očuvanja životne sredine. Datum 5. jun je odredila Generalna skupština UN jer se tog dana održala Konferencija o zaštiti životne sredine u Štokholmu 1972. godine.

Domaćin Svjetskog dana zaštite životne sredine 2022. je Švedska. Samo jedna zemlja“ je slogan kampanje, sa fokusom na „Živjeti održivo u harmoniji sa prirodom“.U čast proslave svjetskog dana zaštite životne sredine, Švedska i Kenija uz podršku UNEP-a i partnera, organizovaće u Stokholmu 2. i 3. juna 2022. godine međunarodni sastanak na visokom nivou - ,,Stokholm+50: zdrava planeta za prosperitet svih- naša odgovornost, naša prilika”.

U svijetu se na ovaj dan pokreću brojne aktivnosti u koje su uključeni svi slojevi društva kako bi promovisali zdravi načini življenja i odgovoran odnos čovjeka  prema prirodi i resursima, Eko-fond u saradnji sa partenrima u čast Svjetskog dana zaštite životne sredine i u cilju izgradnje sistema snažne ekološke edukacije i razvoja svijesti o neophodnosti očuvanja prirodnih dobara, finansirao je projekat prve ekološke edukativne predstave za djecu pod nazivom „Zelena gora“ koju će realizovati „Teatar mladih” u koprodukciji sa JU Kulturnim centrom „Nikola Đurković" iz Kotora. Predstava „Zelena gora” ima za cilj da kroz kreativan i emotivan način probudi kod najmlađe populacije svijest o značaju očuvanja životne sredine, ali i da ih istovremeno edukuje o djelima i navikama  kojima se doprinosi zaštiti životne sredine i živog svijeta oko nas. Stvaranje ekološki oplemenjenih generacija ljudi u Crnoj Gori dovešće do stvarne realizacije svima zajedničkog cilja- planeta Zemlja je naš jedini dom!!!

U našoj galaksiji su milijarde planeta, ali postoji samo jedna Zemlja - ISTIČE NAM VREMENA DA SE POPRAVIMO. Podržavajući Svjetski dan životne sredine 2022. i kampanju #OnliOneEarth, možete pomoći da ova jedinstvena i prelijepa planeta ostane udoban dom za čovječanstvo.  https://www.worldenvironmentday.global/