Media centar

Međunarodni dan biodiverziteta

Međunarodni dan biološke raznovrsnosti (biodiverziteta) obilježava se 22. maja da javnost podsjeti na ugroženost raznolikosti živog svijeta na planeti i značaj njenog očuvanja. Ovaj ekološki datum ustanovila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija kako bi se zaustavilo izumiranje biljnih i životinjskih vrsta, kao i uništavanje različitih ekosistema na Zemlji. Ovaj dan se obilježava kao podsjećanje na 22. maj 1992. godine kada je u Najrobiju usvojena Konvencija o biodiverzitetu, međunarodni dokument kojim su se države širom planete,među kojima je i Crna Gora, obavezale da štite raznolikost živog svijeta.  Pojam biodiverzitet je biološka raznovrsnost i odnosi se na rasprostranjenost živih vrsta, ali i gena i ekosistema u nekom području ili na cijeloj planeti. Biodiverzitet je mjera zdravlja jednog ekosistema što je raznolikost vrsta veća, životna sredina je manje ugrožena.

Tema ovogodišnjeg Dana biodiverziteta 2022: „Izgradnja zajedničke budućnosti za sve živote“.Slogan je izabran u cilju podrške globalnom okviru za biodiverzitet poslije 2020. koji će biti usvojen na predstojećoj Konferenciji UN o biodiverzitetu COP15. Svaki preostali dan prije Konferencije UN o biodiverzitetu je važan da se vaš glas čuje glasno i jasno: “Neka svijet zna da želite snažan globalni okvir za biodiverzitet koji će „savijati krivu” na gubitak biodiverziteta. Neka svijet zna da vam je stalo do vaše budućnosti!”

Biodiverzitet je resurs od kojeg sve buduće generacije zavise, on predstavlja vezu između svih organizama na Zemlji, preduslov je za zdravu planetu i ima direktan uticaj na kvalitet života. Poslednjih godina svjedoci smo sve intenzivnijeg izumiranja različitih biljnih i životinjskih vrsta, a sve to zbog negativnog čovjekovog uticaja na prirodu. Smanjenje biodiverziteta može da dovede do toga da se milioni ljudi u budućnosti suoče sa nestašicom hrane i vode za piće.

Pozivamo vas da danas kao i svakog drugog dana u godini ljude oko sebe, a prije svega nas same, učinimo boljim stanovnicima ove planete jer samo tako možemo sačuvati biodiverzitet, kao i životnu sredinu.