Media centar

Potpisan ugovor o sprovođenju projekta edukativne predstave za djecu

Ugovor o sprovođenju projekta edukativne predstave za djecu pod nazivom
„Zelena gora“ koju će realizovati „Teatar mladih” u koprodukciji sa JU Kulturnim
centrom „Nikola Đurković" iz Kotora, potpisan je 4. aprila sa direktorom
Direktorata za ekologiju, Dušanom Bugarinom i direktorima Agencije za zaštitu
životne sredine, Eko fonda, Nacionalnih parkova, Zavoda za hidrometeorologiju
i seizmologiju i Prirodnjačkog muzeja, Milanom Gazdićem, Draškom
Boljevićem, Aleksandrom Bulatovićem, Dušicom Brnović i Natalijom
Čađenović. Ispred Teatra mladih ugovor je potpisala Branka Femić Šćekić, a
ispred KC „Nikola Đurković”, Vladimir Bujišić, direktor.

Predstava „Zelena gora” ima za cilj da kroz kreativan i emotivan način probudi
kod najmlađe populacije svijest o značaju očuvanja životne sredine, ali i da ih
istovremeno edukuje o djelima i navikama  kojima se doprinosi zaštiti prirode i
živog svijeta oko nas.

„Kada su umjetnost i kultura na margini, a govorimo o emancipaciji i napretku
društva, veliko zadovoljstvo pričinjava što nailazimo na razumijevanje da naša
djelatnost može, mora i treba da bude opšteprisutna, i stoga zahvaljujem na
saradnji.  Kroz jedan dramski okvir pokušaćemo da ispričamo  priču o
klimatskim promjenama, zaštiti životne sredine i ekologiji. Predstava je
namijenjena prvenstveno djeci, ali i njihovim roditeljima i odraslima koji
zaboravljaju koliko je budućnost naše planete važna. Glavna poruka koju želimo
da prenesemo je da od svakog od nas pojedinačno zavisi budućnost planete i
da moramo danas nešto da uradimo da bismo i budućim pokoljenjima ostavili
zdravu i očuvanu planetu“, izjavila je Branka Femić ispred Teatra mladih.

Dušan Bugarin, direktor Direktorata za ekologiju podsjetio je na brojne
aktivnosti Ministarstva koje se realizuju sa ciljem edukacije djece, kao što je
projekat donacije kanti za selektivno upravljanje otpadom većim osnovnim i
srednjim školama u Crnoj Gori, sadnja sadnica u dvorištima škola i vrtića u
sklopu kampanje „Za ljepšu i zdraviju Crnu Goru“ u saradnji sa Agencijom, uz
veoma značajnu kampanju koja je u toku, pod nazivom „Za jedinu na svijetu.
Naša je. Čuvajmo je“.

„Posebnu zahvalnost dugujemo gospođi Femić Šćekić koja je predložila jedan
ovako sjajan projekat koji smo sa zadovoljstvom prihvatili i podržali, uz ostale
institucije koje se bave ekologijom, a funkcionišu pod Ministarstvom ekologije,
kao i uz Prirodnjački muzej. Ova predstava nas je okupila sa ciljem podizanja
ekološke svijesti u Crnoj Gori“, saopštio je Bugarin.

Direktor KC „Nikola Đurković“, Vladimir Bujišić kazao je da su kultura i zaštita
životne sredine cjeline koje se moraju dopunjavati, pogotovo danas, kada je
ekologija globalni problem. „Naš cilj će biti ispunjen ako dopremo makar i do
jednog djeteta u tome da promijeni svoju svijest o značaju očuvanja životne
sredine“, dodao je.

Premijera predstave planiranja je za 5. jun, Svjetski dan zaštite životne sredine i
održaće se u Kotoru. Nakon Kotora, predstava će se odigrati u svim gradovima
u Crnoj Gori. Pozorišnu ekipu čine crnogorski dramski umjetnici dokazani u
svom radu.