Media centar

Svjetski dan voda

Svjetski dan voda obilježava se svake godine 22. marta s ciljem podizanja svijesti javnosti i usmjeravanja globalne pažnje na značaj i važnost vode, te promociju održivog korišćenja postojećih vodnih resursa.
Ideja za ovaj međunarodni dan nastala je 22. decembra 1992. godine u Rio de Janeiru na prijedlog UN-ove konferencije o životnoj sredini i razvoju (engl. United Nations Conference on Environment and Development – UNCED). Generalna skupština Ujedinjenih naroda usvojila je rezoluciju i prvi Svjetski dan voda obilježen je 1993. godine. Od tada, svake godine, UN-Water, tijelo koje koordinira UN-ov rad u oblasti vodosnabdijevanja i kanalizacije određuje temu Svjetskog dana voda kao odgovor na aktualni ili budući izazov. Tema ovogodišnjeg Svjetskg dan voda je „Podzemne vode-činiti nevidljivo vidljivim”, kojom se skreće pažnja na skrivene vodne resurse koji su oduvijek bili kritično važni, ali nisu u potpunosti prepoznati u kreiranju politike održivog razvoja.
Podzemne vode su vitalni resurs koji obezbeđuje skoro polovinu sve vode za piće širom svijeta, oko 40% vode za navodnjavanje poljoprivrede i oko 1/3 vode potrebne za industriju. Doprinose održavanju ekosistema, biodiverziteta, osnovnih tokova rijeka, sprječavaju slijeganje zemljišta, važan su dio procesa prilagođavanja klimatskim promjenama i često su rješenje za ljude koji nemaju pristup bezbjednoj vodi za piće. Uprkos ovim impresivnim činjenicama ljudske aktivnosti (uključujući rast stanovništva i ekonomski rast) i klimatske promjene ubrzano povećavaju pritisak na resurse podzemnih voda.
Suprotno tumačenjima da su podzemne vode zaštićene jer su sakrivene ispod zemlje i da su njihove količine neograničene, one su veoma osetljive na razne vrste zagađenja i treba se posebna pažnja posvetiti ovom dragocjenom resursu posebno ako se uzmu u obzir podaci iz globalnih statistika da danas gotovo polovina globalnog stanovništva pije podzemne vode. Osnovna usmerenja u zaštiti podzemnih voda od zagađivanja trebalo bi da imaju preventivni karakter; blagovremeno otkrivanje ili sagledavanje mogućih izvora zagađivanja i preduzimanje odgovarajućih neophodnih mjera za sprečavanje njihovog štetnog uticaja na izdanske vode.
Problemi zaštite podzemnih voda od zagađivanja se u sadašnjim uslovima javljaju kao sastavni dio ukupne problematike zaštite i očuvanja životne sredine. Stoga, Eko-fond se pridružuje globalnoj kampanji proslave Svjetskog dana voda kako bi se stavio u centar pažnje ovaj nevidljivi resurs i na taj način povećao svijest o važnosti istih sa namjerom da podstaknemo i na akciju kako bi dali svoj doprinos u očuvanju i zaštiti podzemnih voda.