Media centar

U okviru projekta SOLARI građani sami proizvode električnu energiju

Elektroprivreda Crne Gore i Eko fond raspisali su javni poziv za učešće u projektu SOLARI 3000+ i SOLARI 500+. Predmet Javnog poziva je finansiranje i subvencioniranje korisnika za kupovinu i ugradnju fotonaponskih sistema snage do 10 kW za individualne stambene objekte, odnosno za fonaponskih sistema snage do 30 kW za pravna i fizička lica, vlasnike poslovnih objekata. Iz sredstava Eko-fonda, koja se obezbjeđuju shodno odrebama Zakona o životnoj sredini i Zakona o zaštiti od negativnih uticaja klimatskih promjena, uz prethodnu saglasnost Vlade Crne Gore, obezbijediće se petina sredstava za realizaciju Projekta, kroz dodjelu subvencije od 20 odsto za ugradnju fotonaponskih panela za domaćinstva, pravna i fizička lica.

Projekat Solari 3000+ i Solari 500+, vrijedan 30 miliona eura, predstavlja početak energetske tranzicije u Crnoj Gori i jednu od najznačajnijih investicija u energetskom sektoru u posljednjih 40 godina. Cilj projekta je da se, kroz energetsku tranziciju i ugradnju fotonaposkih sistema kod domaćinstаva i privrednih subjekata, emisija ugljen dioksida svede na najmanju moguću mjeru i očuva životna sredina.
Predsjednik Projektnog odbora SOLARI 3000+ i 500+ i predsjednik Odbora direktora EPCG, Milutin Đukanović, naglasio je da su u tom projektu svi pobjednici.
„Prvi pobjednici su građani Crne Gore, drugi pobjednik je EPCG i u konačnom pobjednik je kompletan privredni sistem. Svjedoci ste da se u čitavom svijetu, pogotovo u Evropi, vodi snažna kampanja za zaštitu životne sredine. Mi, kao generacija, smo obavezni da našim potomcima ostavimo životnu sredinu bolju nego što smo je zatekli. Ta energetska tranzicija pružila je šansu Crnoj Gori da napravi značajan iskorak u očuvanju životne sredine, rastu privrede, a građanima da im se smanje troškovi za električnu energiju“, istakao je Đukanović.
Pojasnio je da se suština projekta SOLARI 3000+ i SOLARI 500+ ogleda u tome što se građanima, koji žive u objektima za individualno stanovanje, instalirati fotonaponski sistemi čija je snaga 3, 5, 7, ili 10 kW.
„Koja će se instalacija primjeniti, zavisi od prosječne potrošnje građanina. EPCG je obezbijedila kredit za građane i nabavku kompletne opreme. Suština je da kreditna obaveza za otplatu opreme, a ujedno i električne energije, bude manja od do tada prosječnog računa za električnu energiju. Građani će poslije otplate opreme dobijati električnu energiju besplatno, a do tada će ukupni troškovi za opremu i električnu energiju biti manji od njihovog prosječnog računa za električnu energiju“, rekao je Đukanović.
Istakao je da je EPCG osnovala preduzeće čiji je vlasnik ta kompanija, navodeći da je raspisan konkurs za 45 radnika, navodeći da će u narednom periodu zaposliti preko 400 ljudi.
Izvršni direktor EPCG, Nikola Rovčanin, istakao je da je projekat SOLARI 3000+ i SOLARI 500+ u korak sa vremenom, rame uz rame sa savremenom Evropom, kao i da je u korak sa potrebama energetskog sektora ne samo Crne Gore, već i svijeta.
„Želimo da pomjerimo stvari naprijed. Ovo je jedan u nizu projekata kojim se realizuje potreba energetskog sistema Crne Gore. Dovesti građane u poziciju da sami proizvode električnu energiju veliki je uspjeh. I ne samo to. Sa aspekta očuvanja životne sredine i sa aspekta socijalnog momenta i ekonomičnosti, građani će biti u mogućnosti da plaćanju značajno manji račun ili potpuno besplatno imaju svoju električnu energiju, i da viškove koje proizvode prodaju mreži, a da manjkove u zimskom periodu uzimaju od mreže“, rekao je Rovčanin.
Poručio je da je ovo samo početak i da se projekat neće zaustaviti na 3000+, navodeći da će se u narednom periodu nastaviti sa 10000+ imajući u vidu interesovanje građana.
„Očekujemo energetsku revoluciju. Sama ideja ovog projekta predstavlja početak energetske revolucije u Crnoj Gori. Za razliku od svih drugih projekata koje je država inicirala prema građanima, ovaj projekat podrazumijeva i kompletnu logističku podršku kada je u pitanju dokumentacija. Pružili smo ruku prema građanima, nemaju opterećenja kamata, imaju mogućnost dugoročne otplate, imaju subvenciju od 20 odsto, dovode se u situaciju da proizvode sopstvenu energiju i da čuvaju životnu sredinu ugradnjom solarnih elektrana“, kazao je Rovčanin.
Izvršni direktor Fonda za zaštitu životne sredine (Eko-fond), Draško Boljević, kazao je da će iznos subvencije za građane biti 20 odsto, pojašnjavajući da će novac biti omogućen za svakog korisnika koji bude ispunio uslove da učestvuje u projektu.
„Ovaj projekat smatramo krucijalnim i epohalnim za dalji razvoj, ostvarivanje misije i vizije Eko fonda“, rekao je Boljević.
Pravo da učestvuju u Projektu imaju građani/preduzeća Crne Gore koji kupuju električnu energiju za sopstvenu potrošnju, a prijaviti se mogu kupci koji su vlasnici individualnog/poslovnog objekta koji je izgrađen u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata, koji redovno izmiruju račune za utrošenu električnu energiju i mjesečne rate za otplatu duga ako je krajnji kupac ugovorio otplatu duga na rate, čija krovna površina na objektu nije u sjenci drugih susjednih objekata, drveća ili nečega drugog.
Menadžer projekta Bojan Đordan rekao je da projekat SOLARI 3000+ i SOLARI 500+ ima značajnu tehničku prednost u odnosu na ostale projekte, kao da su njime omogućene znatno jednostavnije procedure za dobijanje svih potrebnih dozvola.
„Gledajući aspekt dešavanja u poslednjih pola godine i ono što se najavljuje za narednu godinu, kada su u pitanju cijene električne energije, jasno je da će cijene biti značajno visočije nego što su bile u periodu do juna tekuće godine. To znači da će energetske kompanije morati da mijenju svoj pristup i način poslovanja i moraće da se prilagođavaju situaciji. Ovo je projekat koji građanima daje određeni vid energetske nezavisnosti, daje im prostor da sami upravljaju svojom proizvodnjom. Mislim da građani treba da iskoriste ovu priliku, jer će dobiti opremu po znatno povoljnijoj cijeni“, istakao je Đordan.
Pojasnio je da će građani putem mobilne aplikacije na svojim telefonima moći da prate rad sistema i potrošnju električne energije.
Na pitanje novinara na koji način građani mogu da se prijave za fotonaponske sisteme, Boljević je pojasnio da su kriterijumi bodovanja i rangiranja detaljno su razrađeni u Javnom pozivu, koji se može pogledati na www.epcg.com.
“Zainteresovani korisnik prijavu za fotonaponske sisteme popunjava na sajtu EPCG i Eko fonda ili popunjavanjem formulara koji može da preuzme na šalterima lokalne jedinice FC Snabdijevanje”, dodao je Boljević.
Đukanović je, odgovarajući na pitanje novinara, istakao da se za manje od 48 sati od objave javnog poziva prijavilo 250 građana.
“Napraviće se rang lista shodno klasifikacijama. Od značaja će biti prosječan račun koji su imali potrošači, kao i prosječno primanje po članu domaćinstva i iskazana želja građanina koji se grije na čvrsta goriva da se grije preko solarnih panela. Oni će imati prednost kada se kompletira lista”, pojasnio je Đukanović.
Upitani kad očekuju da će biti ugrađeni prvi fotonaponski sistemi, Đordan je rekao da je u februaru moguće očekivati prve instalacije.
Rok za podnošenje prijava je 60 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva, odnosno do 31. decembra 2021.godine. Rezultati Javnog poziva biće objavljeni na internet stranici EPCG i Eko fonda.